+382 20 511 646 | +382 67 508 009 | mdiving@t-com.me

Plava špilja

Plava Špilja je jedana od najljepših i najvećih pećinu u nizu pećina - grta, koje se nalaze duž, veoma prazređene obale na poluostrvu Luštica u Boki kotorskoj. Pećina se nalazi između uvale Zlatna lukai Rta Mokra gora. Ima dva otvoro pod uglom od 45° , manji otvor sa južne stranei veći sa jugozapadne strane koji je visene 3m, a širine oko 15m tako da unutar špinlje mogu ući obične barke i manji brodovi. Dubina mora unutar špilje je 3 - 8m. Visina od nivoa mora do vrha tavanice je 9m, a njena površina je oko 300m². Svoj naziv je dobila po neobično kristalno plavoj boji koja nastaje refleksijom sunčevih zraka koji se odbijaju od njenu površinu tokom vedrih dana.

  • UDALJENOST - 10 Nm
  • DUBINA - 15-45 m
  • OPIS RONJENJA - podvodna pećina, ronjenje sa broda
  • KATEGORIJE - sve kategorije