+382 20 511 646 | +382 67 508 009 | mdiving@t-com.me

RT veslo

Na ovoj lokaciji se nalazi inpresivni podvodni zid koji se spušta do 50 metara dubine . Zid obiluje sa florom i faunom tako da se mogu vidjeti jastozi, murine, ugori...

  • UDALJENOST - 11 Nm
  • DUBINA - 15 - 50 m
  • OPIS RONJENJA - greben,podvodni zid, ronjenje sa broda
  • KATEGORIJE - sve kategorije